مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی

3

مرتضی اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازد

بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری می کند

البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است

آهنگ اشک مهدی معظم و مجید مکس توانست جز یکی از بیشترین موزیک های دانلود از بخش دانلود آهنگ جدید

مرتضی اشرفی آهنگها و ویدیو ها

را در سایت موسیقی رادیو جوان توانست داشته باشد و خیلی زود جوانان و طرفداران خود را پیدا کند

سبک کاری پاپ است و بیشتر آهنگ های با سبک ریتم نوین و غمگین و همچنین عاشقانه است

هنوز اطلاعات دقیق و خبری از سن واقعی و همچنین خبر نامزدی و ازدواج مرتضی اشرفی توسط خودش در هیچ رسانه ای منتشر نشده

و در صورتی که به اطلاعات جدیدی برسیم در همین پست بیوگرافی کامل این خواننده را بروز رسانی خواهیم کرد

سبک آهنگ
سبک کاری پاپ است و بیشتر آهنگ های با سبک ریتم جدید و غمگین و همچنین عاشقانه است.

سن
هنوز اطلاعات دقیق و خبری از سن واقعی مرتضی اشرفی توسط خودش در هیچ رسانه ای منتشر نشده است.

ازدواج
همچنین خبر نامزدی و ازدواج وسط خودش در هیچ رسانه ای منتشر نشده است.

آهنگهای مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفیطاعون

طاعون - مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفیتظاهر

تظاهر از مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفیچشمای خمارت

چشمای خمارت از مرتضی اشرفی